K图 NIO_0

  热门中概股多数上涨,蔚来涨超10%,网易涨超5%,理想汽车涨超3%,哔哩哔哩、小鹏汽车、腾讯音乐涨超1%,爱奇艺、阿里巴巴、富途控股、拼多多、微博小幅上涨。唯品会跌超1%,百度小幅下跌。